top of page

נלי זפרני

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נלי זפרני

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אברהם ממן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דוד זפרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יוסי זעפרני

לגיבורים של יום יום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ברוך ממן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאור זפרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיים זפרני

שמעון אורי המתוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נלי זפרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נלי זפרני

שם שגריר:

bottom of page