top of page

רחל רון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

רחל רון

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאנמרי ואלכס היקרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לריסה קלומפוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

סימה קנטור

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ליאורה לבנסארט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אריאלה דינה גוטליב זילברמינץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Hagit Curtis

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה רחל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לילי בלומנטל

הקדשה:

אברהם בן רוזינה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביבה סיני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יורם רון

בחיבוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה פולאק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאורה אפשטין

למען כל התינוקות, שאין מי שיחבק אותם

הקדשה:

אמי, רחל דגני, זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דניאלה לבנסארט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טובה הוסטובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

שמשון כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיקי קולקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דורית רון בלייוייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוזליה ריאבוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישראל קרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל רון

שם שגריר:

bottom of page