top of page

רותם תמר מירל

חיפוש שגריר/ה:

רותם תמר מירל

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

שני מוצא

באהבה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי מירל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יפה גינת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אוסנת מירל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לילך מירל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם תמר מירל

שם שגריר:

bottom of page