top of page

שי אליאס

חזרה לדף הקמפיין

חיפוש שגריר/ה:

שי אליאס

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

1000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

קשת דניאלה חיסדאי

לשי היקר, איש מיוחד ונשמה גדולה, מאחלת שהחלום יתממש, באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

זאב פרידמן

מקדיש לשי אליאס,איש הטוהר המידות והחסד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

ענבל קוסובסקי

הקדשה:

ניניו בן יעקוטה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי קדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שראל וקנין

שי אליאס

הקדשה:

אלאור וקנין בן אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי אליאס

שם שגריר:

bottom of page