top of page

גלעד דימנד

חיפוש שגריר/ה:

גלעד דימנד

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עינב לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ליאור שמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ליאת מגור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פני כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יפעת פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סלומון צרפתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דפנה להב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מישל אדרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רני רבין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופירה מורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי צרפתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדה שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד דימנד

שם שגריר:

bottom of page