top of page

אמין סעידה - סראא

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אמין סעידה - סראא

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

רימה אסמאעיל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

וליד שרף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

2,500

סכום תרומה (₪) 

אחמד סעידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סבתא עפיפה פדול

מכל הלב💕

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נור וגוד סעידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

סעידה תאורה

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

סוהא דיזיין

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

האני סעידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סלוא סעידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר עלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מתפרת סעידה- פקיעין

בהצלחה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נהילה גדבאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גואד חיסאווי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה פדול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמין סעידה - סראא

שם שגריר:

bottom of page