top of page

רונית ודוד אורן

חיפוש שגריר/ה:

רונית ודוד אורן

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

9000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

9000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה רפאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

348

סכום תרומה (₪) 

שרה שוגול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה ואליעזר יגור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אריה שחם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אושרי זיגלבוים

לנרי באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

צבי בירגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי ואריאל מיכאלי ונדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרון ואדם וולמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלעד מויסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פטרה רשף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אריאלה זוהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענבל רויזין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חגית וחנן טייבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אתי דמבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ענת גונן

עבור אבנר (נרי) יפה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לנרי באהבה

הקדשה:

אליהו ונגה יפה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צפורה רוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות והצלחה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שושנה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת גונן

לנרי ב ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הילה אלוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל דן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

שרית דינרי

באהבה ובהצלחה !!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רינה הופמן

תודה רבה על העשיה המבורכת שלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

קרן אבירם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תמי אברמוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית ודוד אורן

שם שגריר:

bottom of page