top of page

שירן לחיאני

חיפוש שגריר/ה:

שירן לחיאני

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

1000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

חן פדלון

מאחלת בריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן לחיאני

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

בר זייברט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן לחיאני

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

הודיה בצלאלי

הקדשה:

אריאל בן יונה ברכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן לחיאני

שם שגריר:

bottom of page