top of page

עידו שילה

חיפוש שגריר/ה:

עידו שילה

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

צדקיאל לירן

הקדשה:

לעילוי נשמת אימי, שרה לרנר עה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דיקלה ואוד שני

מקדישים לזיכרון של אלעד שילה חברנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל לניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עידו שילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל דובדבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שומרים חזק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרת פרלשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן כץ

כל הכבוד עידו, עלה והצל. מאחל רפואה שלמה לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוסי פינטו

כל הכבוד עידו… מאחל בריאות לכולנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אלי מרקשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידו שילה

שם שגריר:

bottom of page