top of page

יונתן קרני

חיפוש שגריר/ה:

יונתן קרני

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

דין דין

בהצלחה במטרה המקודשת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד אנה שפירא שהגיעה לגיל 80

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לשנה החדשה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

גבי קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אהרון קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בלה א

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד אשר קינן שהגיע לגיל 80

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילת אראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

גלעד קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

לירון תלמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונתן קרני

שם שגריר:

bottom of page