top of page

אבי ויינשטיין

חיפוש שגריר/ה:

אבי ויינשטיין

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

סטטאקסלנס בע״מ (שאול)

הקדשה:

סימה ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דינה סוקולוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניסים ששון

הקדשה:

לעילוי נשמתה של אימי אסתר ששון מנוחתה עדן.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאת פיין קליינמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

Sarit Novak

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

רועי ותמי קנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קרן ארזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דוד בן חיים ושולמית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נורי ויינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

רביד וילנסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי ויינשטיין

שם שגריר:

bottom of page