top of page

דליה ארד

חיפוש שגריר/ה:

דליה ארד

שווים

שם הקמפיין:

16000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

16000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

יורם קארו

לעילוי נשמת הורינו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דרורה רביד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דבורה גדעוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

רחל רוזנפלד

בנצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אוהב לאהוב

תבורכו בעשייתכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לאה בארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בברכה והצלחה

הקדשה:

חנוך בן חיה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהודית רואי

ליחד מחניים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עליזה איתן

עבור רעות ודליה עם חיבוק חם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

איילה סרוסי

חיבוק ענק לרעות היקרה ולדליה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורלי טל

הקדשה:

ויקטוריה פחימה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יאייר חזן

הקדשה:

לעילוי נשמת אימי לקוביות

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזכות שרה ארד בת דליה למילוי משאלות ליבה לטובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילת כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכל חברי יחד המדהימים💓 ולגאולת עם ישראל תכף ומיד ממש❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרעות באהבה גדולה. דליה תודה רבה

הקדשה:

סבא מלך וסבא אבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מנחם ואסתר שמח

לזכות משפחת שמח המורחבת ולגאולת כל עמי בקרוב ממש

הקדשה:

חיה הדר בת ישראל ונחמה דינה גרופי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

איתמר שלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עפרי בלאו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיקי מימרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל שלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לאה בר

עבור רעות ארד היקרה וחבריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה ארד

שם שגריר:

bottom of page