top of page

רותי וינשטיין

חיפוש שגריר/ה:

רותי וינשטיין

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

איטה פורטנוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ערן שחטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נורית גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלומית מלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נעמי מיתקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיה ויינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביה נבו שפירא

מטרה נעלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

550

סכום תרומה (₪) 

רותי וינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בינה סלע צור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איטה גלס

בהצלחה🙏

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר ארליכמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל ארליכמן

יישר כח!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רחלי גזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רותי וינשטיין

בהצלחה🍷🍷

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עירית מורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רותי וינשטיין

שיהיה בהצלחה לכולנו!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדסה טרון

עבודת קודש חשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי וינשטיין

שם שגריר:

bottom of page