top of page

שירלי יום טוב

חיפוש שגריר/ה:

שירלי יום טוב

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסי ברעם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי יום טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אלה אלקלעי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אסף יום טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גליה רוגנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

בלה יום טוב

תרומה למטרה טובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Alex Gidon

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאל מרום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי יום טוב

שם שגריר:

bottom of page