top of page

יעל גולדברג (גולדי)

חיפוש שגריר/ה:

יעל גולדברג (גולדי)

על סף התהום

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יעל יקרה,
כן ירבו שגרירים כמוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בינה שמואלביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גאולה גולדברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חוה בר-שי גלס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רותי קנטור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

Michal Lotem

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי פלנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

Yael Edelist

May everyone have safety and love

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ענת מושיחוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר בלומנפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

עופר לפיד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בטסי הלף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

חנה סטרול

הקדשה:

יחיאל וברנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית פרג ברהום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועה רינצלר דיואן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תבורכו בעשייתכם, יישר כוחך יעל יקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור שמואל

מכל הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לנה פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גולדברג (גולדי)

שם שגריר:

bottom of page