top of page

אלדד נוי

חיפוש שגריר/ה:

אלדד נוי

קמפיין פיילוט לבחינת המערכת

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

הגר נוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלדד נוי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אלדד נוי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלדד נוי

שם שגריר:

bottom of page