top of page

נועה גוטליב זיגדון

חיפוש שגריר/ה:

נועה גוטליב זיגדון

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

נאוה הולנדר

כל הכבוד ליוזמה

הקדשה:

נאסיר ושוקאט מיסמי ראד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה גוטליב זיגדון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מאורי גוטליב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה גוטליב זיגדון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דליה נסים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה גוטליב זיגדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גליה שפרינצק

בהצלחה נועה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה גוטליב זיגדון

שם שגריר:

bottom of page