top of page

אלי קלמן דלל

חיפוש שגריר/ה:

אלי קלמן דלל

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

תמרה גורביץ

הקדשה:

Maria Belen Curiolo

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אלי האלוף, תודה על הנתינה והלב הענק שלך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שי עמירן

הקדשה:

עזרא בן שבו וגורגיה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דוד קלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור אלי דלל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

88

סכום תרומה (₪) 

יוסי פוקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חופית שרביט

הקדשה:

עינת תם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

ליאת דורון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יצחק רבין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אייל חבר

הקדשה:

יעקב יהודה חבר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מריה קוסרב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אלי קלמן דלל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

10,000

סכום תרומה (₪) 

יהודה פלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיים מעוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסף סוברי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי קלמן דלל

שם שגריר:

bottom of page