top of page

רבקה קרז'בסקי גד

חיפוש שגריר/ה:

רבקה קרז'בסקי גד

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

זיוה בארי

רבקהל׳ה, מרגשת בהתנדבותך לארגון משמעותי זה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רבקה קרז'בסקי גד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רבקה קרז'בסקי גד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדנה גלבוע

לרבקלה הפעילה הבילתי נילאת .

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רבקה קרז'בסקי גד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שוקי קרזבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רבקה קרז'בסקי גד

שם שגריר:

bottom of page