top of page

חיים רבני

חיפוש שגריר/ה:

חיים רבני

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

בנימין שלומי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אבי סופר

חיים שלי אתה רותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

טיראן סויסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אוהבים את חיים אוהבים את רותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהושע שלומי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענת שלום יורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דודו שלום

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעקב שלום

להצלחת משפחת שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ארנון נגר

נתרם באהבה לרותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ורד ועדן מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליהיא רבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעה שלום

בהצלחה לרותם

הקדשה:

אבי יוסף שלום זל בן יהונתן ודבורה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיטל מתוק

לרותם המדהים ב♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

נטלי וולברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענב שרגא

לחחים ורותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שהנז רבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הילית מורד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבידן נגר

באהבה לרותם המקסים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביבית שוימר

בהצלחה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דבורה ספדיה

מתאם ב❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

זהבה שלום

יישר כוח לעוסקים במלאכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מעיין רבני נאמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים רבני

שם שגריר:

bottom of page