top of page

חמוטל לוטן

חיפוש שגריר/ה:

חמוטל לוטן

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי בלק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גל קדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני כוכב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן כפיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל זיידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רני כהן

ישועת השם כהרף עין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פרידה בראונשטיין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילת בר יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רונית המרמש

שנזכה לתת ולעודד

הקדשה:

נחמיה מחפוד זצל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דבי גרובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ראובן שפורן

כל הכבוד על המיזם החשוב

הקדשה:

שאול שפורן ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חמוטל לוטן

שם שגריר:

bottom of page