top of page

סיון גיזלס

חיפוש שגריר/ה:

סיון גיזלס

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

פזית אבגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ירון פרידניה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

סיוו, תודה שאפשרת להיות בצד שנותן בתקופה מורכבת זו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ש פ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת שלמה בן רחל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אוסי בן דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רעות סילוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאת גלילי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לירז חיון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

רומן ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יוסף מנדלסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי יראקצי אמזלג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סול לביא בן-שימול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון גיזלס

שם שגריר:

bottom of page