top of page

ליאורה משה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ליאורה משה

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי נשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמי ואיציק אברמוביץ

הקדשה:

אחותי היקרה יוספה ויינשטיין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שושי פלד

הקדשה:

אימי ואחותי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה גבע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אוה גוטרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

תרצה ואמנון שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תרצה ואמנון שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לבנה נגושבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דינה בריטשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מקדישה לזכר כל קרובי ומכרישנפטרו מהמחלה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יואל מירנקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שוש ורמי חנדלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רבקה ושרגא וקסלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יגאל מבורך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

צביה משגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מירי ויאיר רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דוד וחביבה קלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית רן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

ליאורה ואבי נשה

לכל מכרי ובני משפחתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חווה בריטשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאורה משה

שם שגריר:

bottom of page