top of page

ענת ניר

חיפוש שגריר/ה:

ענת ניר

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רונן בן זאב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרן ברקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יובל ואנה ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונית קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

310

סכום תרומה (₪) 

Alberto Shiver

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דני פרידלנדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבר איתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רחל זלצברג

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמלה חזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת ניר

שם שגריר:

bottom of page