top of page

דוד בינרט

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דוד בינרט

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

8500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

8500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אורי בן דרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נדן פינס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עמרי בראל

A noble cause

הקדשה:

סבא גוציו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סמדר ושי אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הרבה בריאות ושמחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

טלי משורר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אריאל כהן

ליולי הקטנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן גסטוירט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יואב בוצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גני בן אהרון

איילת המתגלגלת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דורית בראל

לאיילת באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

משפחת מילר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אדם דניאלי

מתפללים לבריאות הנפש
ובריאות הגוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אבישי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מתן בסתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רות רפפורט

לאילת המושלמת!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

איתי עזרא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דודי הוד אור פעמי

הקדשה:

יפה בת רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יואב דרדיקמן

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

תמיר ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

שכן ממול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ערן צדקיהו

הקדשה:

אילן צדקיהו ששון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גל אהרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדי בינרט

לאיילת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צוני קיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דוד בינרט

שם שגריר:

bottom of page