top of page

מיכאל ליקר

חיפוש שגריר/ה:

מיכאל ליקר

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

17000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

17000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

5,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

6,120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איתן מקסימוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יעקב ופארלי לובלסקי

לע״נ דוד בן לייב אליהו בן אברהם רלה בת יעקב זיוה בת זאב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

239

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ציפי וילצינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

אלסנדרו כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ארתור וברניס פוגל

הקדשה:

לעילו נשמת ליבר שמעון בן נחמן דב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גדליה רבינוביץ

לענ ר ישראל בן ר אליעזר הבעשט הקדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Max Fichtmann

הקדשה:

Arieh ben Avraham

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דוריאן ברק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רעות נאוה פלדמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חני קליין

הקדשה:

אמי מורתי, פנינה בת יעקב שלום וחנה שידלובר, עה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

גיטל צביה בת עדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרן ודורון

מיכאל ליקר

הקדשה:

צפורה סושה בת אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסף גליק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רן שבירו

זיווג הגון לנדב בן משה וציפורה

הקדשה:

הלנה בת חווה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

אברהם ברנס

בהצלחה רבה

הקדשה:

יעקב בן אברהם ו ג׳וליה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קארולין ומיכאל גינסבורג

הקדשה:

חיים בן לאה ויוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרולין אבן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן פומרנץ

הקדשה:

חנוך בן שמחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכאל ליקר

שם שגריר:

bottom of page