top of page

סיגל שבלמן

חיפוש שגריר/ה:

סיגל שבלמן

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

8000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

8000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

נורית סיגלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ישראל וחיה שינפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

284

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אריאל מונק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שבלמן

שם שגריר:

bottom of page