top of page

שמרית סיבוני

חיפוש שגריר/ה:

שמרית סיבוני

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

אליינה יפרח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית סיבוני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת ניסים חיים בן מסעודה ,גבריאל חיים בן מסעודה,מרים חיה בת מסעודה,חנה אנט בת מסעודה ,שמחה בת מסעודה,ציון מסעוד בן מסעודה ,סימה בת סולטנה ,סולטנה בת מרים ואברהם בן רבקה.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית סיבוני

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שמחה[ מזל טוב] ומרדכי אוזנה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית סיבוני

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סימה בת סולטנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית סיבוני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית סיבוני

שם שגריר:

bottom of page