top of page

ענת סרויה

חיפוש שגריר/ה:

ענת סרויה

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אליהו כהן

ברכה והצלחה

הקדשה:

מרים בת חנה ועמנואל דוד בן ניחא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

650

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ציפי ומשה ליבמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אורנה שטטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קרן זילבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל שילוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי שיפמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נעמה אל חי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

ליאור טלקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חתונה אנוכשוילי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זיו פידרר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טל סטריקובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליהי גרטי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טלי יפה

הרבה הצלחה. תורמת לכבוד פרופסור חיים יפה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת סרויה

שם שגריר:

bottom of page