top of page

גל ברליץ

חיפוש שגריר/ה:

גל ברליץ

קמפיין תרומה להצגה לעמותה

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה

הקדשה:

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גל ברליץ

שם שגריר:

850

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גל ברליץ

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

נירה כהן

בהצלחה בקמפיין גיוס התרומות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גל ברליץ

שם שגריר:

485

סכום תרומה (₪) 

ילנה פוליץ

לתרומה עבור יומניטי גיוס המונים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גל ברליץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

משה מודריק

גיוס תרומות אקטיבי חשוב

הקדשה:

ישראל ישראלי ז"ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גל ברליץ

שם שגריר:

bottom of page