top of page

נשף לנפש - לוגותן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נשף לנפש - לוגותן

נשף לנפש

שם הקמפיין:

100000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

100000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אהובה דרזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

תורמים בביט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ישראל המרמש

למען ניב בננו היקר והאהוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דבי שגיא

דרך צלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יקירי חיים צור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רמי חנדלי

מוקדש לנושא שלשמו נתכנס ב-12.9.2022

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרון איתן כהן

תמשיכו לתת קול לנשמה❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

חגית וחיים שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ליאורה הלפרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אליס ובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

יותם טולוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

ערן ונונו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

540

סכום תרומה (₪) 

נילי בן ארי

בהצלחה רבה לפרויקט חשוב זה לשילובם של מתמודדי נפש בקהילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נשף לנפש - לוגותן

שם שגריר:

bottom of page