top of page

דביר אמיגה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דביר אמיגה

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

רז אלוג סבן

הקדשה:

בתיה בת רינה ומרדכי בן מרסל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מעין ארנון רבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מירי אמיגה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

שני כספר

הקדשה:

מלאכי, רעות ונדב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרה פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורי אבוחצירה

לרפואת בניה בן אורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עמית בן פורת מזור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דביר אמיגה

שם שגריר:

bottom of page