top of page

זהבית רוטמן-קנר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

זהבית רוטמן-קנר

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

בלהה פלג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזכר הורי דוד ורחל פליק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מרים ולגי

הקדשה:

דוד ולגי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירי שאשא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שושנה לויה

החלמה מהירה חיבוק מרחוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורית יני

הקדשה:

משה בן פרחה יגן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמואל קנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמלה קוסמן

הקדשה:

בעלי היקר נפתלי בן רחל קוסמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אתי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עמליה שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רבקה עטיה

הקדשה:

בעלי שלום עטיה בן כוכבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ספי רוטמן

הקדשה:

עופר רוטמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

זהבית רוטמן-קנר

אוהבים ומתגעגעים....

הקדשה:

עופר רוטמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבית רוטמן-קנר

שם שגריר:

bottom of page