top of page

אודליה פולישוק

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אודליה פולישוק

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ליאורה בת יעל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

21

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יצחק בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות והצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודליה פולישוק

שם שגריר:

bottom of page