top of page

רינת ירדן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

רינת ירדן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

גיטי פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רינת ירדן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

💙

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רינת ירדן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רינת ירדן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורית גורני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רינת ירדן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי קר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רינת ירדן

שם שגריר:

bottom of page