top of page

אילן בן אהרון

חיפוש שגריר/ה:

אילן בן אהרון

חיים בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל השגרירים והתורמים הנפלאים שעזרו לעמותה, יישר כוח.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

רחמים קלדרון

להצלחת עם ישראל והאחדות בעם

הקדשה:

חיים קלדרון בן אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אילן בן אהרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

חיים בן-ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבל רשף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עומרי קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

איציק ברון

באהבה ענקית למתנאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נאוה פולק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איריס ועמי רצון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן בן אהרון

שם שגריר:

bottom of page