top of page

שגיא גרינפלד

חיפוש שגריר/ה:

שגיא גרינפלד

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שגיא המשך בעשיית מצוות - יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

555

סכום תרומה (₪) 

עמרי בניאל

הקדשה:

אליהו לקס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

לברייט מסחר טכנולוגי בעמ 514071919

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לינה גרינפלד

הקדשה:

חיים בן נסים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

555

סכום תרומה (₪) 

שגיא גרינפלד

הקדשה:

חיים סרוסי והדסה ויוסף עינב זצל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חנה לוי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

ניצן גרינפלד

הקדשה:

חיים סרוסי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שקד גרינפלד

הקדשה:

חיים סרוסי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת מרים בת קלימה

הקדשה:

חיים בן ניסים סרוסי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שגיא גרינפלד

שם שגריר:

bottom of page