top of page

אופירה מילר

חיפוש שגריר/ה:

אופירה מילר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

ברק דמתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ספיר אלקבץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן מטרי

הקדשה:

רחלי בת חנה♥️♥️♥️

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלירז רחלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רחלי לוי

הקדשה:

תמר בת זוהרה ושמואל בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

זאן רות בת שרה ומשה צבי בן יונה יעקב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבית הכי מהמם בעולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עמיחי מילר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלי מערבי לוי

הקדשה:

יעקב מערבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יצחק מערבי

הקדשה:

חנה בת שרה אהרוני

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

זהר פרחן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה ויישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ורד מילר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלומי בר כוכבא

הקדשה:

שרה אהרון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה מילר

שם שגריר:

bottom of page