top of page

לי בן צבי

חיפוש שגריר/ה:

לי בן צבי

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

נמרוד לוין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לי בן צבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חנה ויסברג

באהבה למרכז מילמן

הקדשה:

אסתר וגורג ויסברג. שרה ודן שטיינר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לי בן צבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילה מילר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לי בן צבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענת מנור

לזכרה של אימי רינה רוטיץ אשר היתה תורמת ביד רחבה לגופים כמוכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לי בן צבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארז רוזנברג

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לי בן צבי

שם שגריר:

bottom of page