top of page

דינה הירשמן

חיפוש שגריר/ה:

דינה הירשמן

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

יאיר גריבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ישראל ברקאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אימי וחמותי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מאיר ויסברוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Dan Hirschmann

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צחי משען

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה הירשמן

שם שגריר:

bottom of page