top of page

אבי בן ז'נו

חיפוש שגריר/ה:

אבי בן ז'נו

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורי בן דב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לינוי ש

הקדשה:

אבנר בן ישעיה
הלל בן ישראל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אבי בן זנו

נעשה ונצליח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גיל פנחסי

הקדשה:

מיכאל בן מזל ומשה יונתי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי בן ז'נו

שם שגריר:

bottom of page