top of page

שרה שטרית

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שרה שטרית

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

משה בן חסיבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סימון צדוק

להצלחתם של כל הנשמות הגבוהות הללו

הקדשה:

אימי מורתי , חמי , סבתי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שרון כהן

מקום של קסם💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

זכאי בן עזיזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

רונן מצגר

שרה אשריך צדיקה שבורא עולם יתן לך כוח לעשות מצוות

הקדשה:

מלבינה בת חווה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

של הורי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שתזכו להיות שמחים ובריאים

הקדשה:

משה שטרית בר לונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה שטרית

שם שגריר:

bottom of page