top of page

שמרי דימנד

חיפוש שגריר/ה:

שמרי דימנד

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

בועז לניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרי דימנד

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ישראל דינור

בשמחה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרי דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיר יפה

שיהיה בהצלחה לעמוד ביעדים - תורם בכייף גדול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרי דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניה שנל

באהבה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרי דימנד

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרי דימנד

שם שגריר:

bottom of page