top of page

דרור סטולרסקי

חיפוש שגריר/ה:

דרור סטולרסקי

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3650

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3650

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ירון סגל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דרור סטולרסקי

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

שי צחור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דרור סטולרסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורן כנען

לדרור האהוב שמשקיע את זמנו בעזרה לזולת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דרור סטולרסקי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אורה סטולרסקי

הקדשה:

בסד
פלטיאל בן יפה ונתנאל זל
פנינה בת מזל ובנימין זל
משה משיח בן פנינה ופלטיאל זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דרור סטולרסקי

שם שגריר:

bottom of page