top of page

אוטמזגין ניקול

חיפוש שגריר/ה:

אוטמזגין ניקול

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה לבית יחד שהיווה עבורי פלטפורמה משמעותית ללמידה מקצועית ואנושית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעקב ואלי עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יעקוב אוטמזגין

הקדשה:

סעדיה וחנה אוטמזגין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פיני ועדית עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי סעדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מלכה עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ניצה פז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מוטי עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זמירה דוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת סעדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

איציק וורד מכלוף

הקדשה:

כלפו בן מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

זוהר יהןדה

הקדשה:

יהודה בן יפה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נרקיס דוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוטמזגין ניקול

שם שגריר:

bottom of page