top of page

רותם ועירית טלאור

חיפוש שגריר/ה:

רותם ועירית טלאור

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

איתמר, אביה ושחר יצקן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אודליה ועמית יצקן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

שרית וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דפנה לוגאסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מעיין אוקנין וייסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה חדד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לעילוי נשמת זהבה בת רבקה קלדרון

מזל טוב לרואיקי

הקדשה:

זהבה בת רבקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עפרה טר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

פנינה חרר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

850

סכום תרומה (₪) 

Nicole & Asaf Ezra

❤️ Happy 4th Birthday Roey ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רואי וחבריו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

צביה לוי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

מיכל נצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ויקי אברמוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועם נויפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עירית ורותם טלאור

לחברים של רואיקי שלנו

הקדשה:

בלה אדר זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנה טולצינסקי

אמן שכל ילדינו יהיו בריאים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארנה זוארץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

סיון ארבר רביב

מזל טוב לרואיקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי בוזגלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רונית אסף קאיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רעות בירמן

מזל טוב לרואי 💙

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

ניצן ובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מעיין איטן שוחר

מזל טוב לרואי המתוק!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שגיא לוי

לרואיקי ולכל הצוות בבית מילמן - בהצלחה בגיוס ותודה על הפעילות החשובה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמי עוז

לכל הילדים וההורים ולצוות המדהים ששם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלבירה עיאדאת

רואיקח מתוק תהיה בריא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד הלפרן

למען הכי טוב לילדים האלו, כי פשוט הם ראויים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם ועירית טלאור

שם שגריר:

bottom of page