top of page

שירלי שני

חיפוש שגריר/ה:

שירלי שני

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

242

סכום תרומה (₪) 

מוטי רוז

הקדשה:

חיים שאול בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

אורן מיכאלוב

להצלחת עם ישראל אחדות ושמחה

הקדשה:

עליזה בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שושנה ארונוב

הקדשה:

עליזה בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

160

סכום תרומה (₪) 

איתי ותמי פייג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בלה מיכאלוב

הקדשה:

עליזה בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילן מיכאלוב

לאחדות עם ישראל

הקדשה:

עליזה בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עינת אלקבץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה סעידוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי שני

שם שגריר:

bottom of page