top of page

אביבה ושולי אושרי

חיפוש שגריר/ה:

אביבה ושולי אושרי

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אורלי קליין דגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

Be happy in a moment, this moment is your life❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בר חפץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דורון יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דבורה וחזי יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אייל ירימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרית ואיתן אושרי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

4,000

סכום תרומה (₪) 

חנה ויהודה אושרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבישי אושרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

999

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יהודה ליבליין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אביבה ושולי אושרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבי אקהאוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדם יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיריי לירם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

אבי אורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית נקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיקי בגרנו

אוהבים את עמית אושרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

הוגט פוקס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונית פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רן לב

בהצלחה למען מטרה חשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביבה ושולי אושרי

שם שגריר:

bottom of page