top of page

הגר אזולאי וגל אמיר

חיפוש שגריר/ה:

הגר אזולאי וגל אמיר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

איריס הלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אליעד פלג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

מעיין אברגיל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן יהלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דפנה גפטר

שנה טובה , תמשיכו להנות.

הקדשה:

נורית יונגר שטרן.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

יעל שרת אמיר

בהצלחה לכל המתנדבים היקרים, בריאות ושנה טובה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהר יהלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עפרי שמיר

בהצלחה🙏

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מוקדש באהבה לאנשי בית הגלגלים ולמתנדבים המדהימים

הקדשה:

שולה דוידסקו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית שיזף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שימי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דנה כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורית אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלון ישובי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חן גפטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדס אבן-טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

8,000

סכום תרומה (₪) 

מפעל פלסאון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי רדיאן

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

גיל כרמל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאת נתיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הגר אזולאי וגל אמיר

שם שגריר:

bottom of page