top of page

יעל ליפשיץ

חיפוש שגריר/ה:

יעל ליפשיץ

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יערית כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

שרה רון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Yulua Illiaev

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ליוטי ובעיקר לאמא המהממת שלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אפרת ציר כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ענת קריסטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רותי פולגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ליוטי ויעלי אהובותיי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

צילה קריסטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יובלי רבי

הקהילה הזאת היא חלק מאיתנו בחום ובאהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

סמדר אבשלומוב

למיה באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורנה קריסטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל שני

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עלי דגן

באהבה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

רוית רווח

יעל ומאיה יקרות, המון בהצלחה בגיוס לקמפיין ובכלל!! שרק יהיה לכן כייף ושמח יחד. באהבה, רוית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל פלדפוגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעל ליפשיץ

ליוטי שלי, לעמיחי שלנו.. ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בתיה קריסטל

למאיה אחייניתי האהובה ולכל החברים שלה ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ליפשיץ

שם שגריר:

bottom of page